ჯანდაცვის პროგრამით პენსიონერებს მშობიარობა/საკეისრო კვეთა დაუფინანსდებათ

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა პენსიონერებს საკეისრო კვეთის და მშობიარობის ხარჯებს დაუფინანსებს.
და რა ვქნათ ახლა? ვიმტვრიოთ თავი ბრიყვები არიან, დაგვცინიან თუ წერა-კითხვა არ იციან? იქნებ ბიუჯეტის ეკონომია გადაწყვიტეს?
შეუცნობელია ქოცთა გზანი და ფიქრები.
"პროგრამით ვერ ისარგებლებენ პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40 000 ლარი და მეტი, გარდა საპენსიო ასაკის პირებისა. მათ შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ მომსახურება პროგრამის მხოლოდ შემდეგი კომპონენტების ფარგლებში: მშობიარობა/საკეისრო კვეთა და მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული მომსახურება"


Комментариев нет:

Автор изображений для темы: nicolas_. Технологии Blogger.